Betingelser - PACCAR PARTS MAX CARD


1. Indledning

Beskyttelsen af dine personoplysninger er vigtig for os og vi ønsker at være åbne omkring den måde, vi anvender dine oplysninger på. Derfor har vi udarbejdet denne erklæring for at informere dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

I denne erklæring fortæller vi:
Hvilke personoplysninger vi indsamler om dig;
Til hvilke formål vi bruger dem;
Hvilket retsgrundlag vi har til at bruge dem;
Hvilken type af parter vi deler dem med;
Hvordan vi beskytter dine personoplysninger; og
Hvilke rettigheder du har med hensyn til dine personoplysninger.

Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger gælder for personoplysninger, der er indsamlet af enheder under PACCAR Holding B.V. og dennes datterselskaber, herunder virksomheder under DAF, Leyland og PACCAR Finansielle virksomheder. Når vi indsamler personoplysninger fra dig i en anden sammenhæng end på dette websted, vil vi give mere konkrete oplysninger ud over oplysningerne i denne erklæring, hvis det er nødvendigt.

Denne erklæring er sidst opdateret 20. juli 2018 og vil med jævne mellemrum blive revideret og opdateret.

Vi har gjort vores yderste for at gøre denne erklæring så konkret og udtømmende som muligt. Tøv ikke med at henvende dig til vores databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvis du har spørgsmål eller bekymringer om denne erklæring:

dataprotectionofficer@daftrucks.com

2. Vores forpligtelse over for dit privatliv

Vi er forpligtet til at behandle dine personoplysninger med forsigtighed. Vi skal bruge dine personoplysninger i overensstemmelse med de relevante sikkerhedsstandarder og slette dem, når vi ikke skal bruge dem mere. Vi indsamler kun de personoplysninger, som vi skal bruge til de formål, som vi har meddelt dig. Endelig skal vi opbevare dine oplysninger så nøjagtige og opdaterede som muligt.

3. Hvem er ansvarlig for dine personoplysninger?

PACCAR Holding B.V.’s enheder og datterselskaber er de dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger. I afsnit 7 kan du finde kontaktoplysninger, hvis du vi udøve nogle af dine rettigheder til de personoplysninger, vi har indsamlet om dig. “PACCAR”, “vi”, “os” and “vor(es)” i denne erklæring henviser til PACCAR Holding B.V.’s enheder og datterselskaber såsom DAF enheder, Leyland og PACCAR Finansielle virksomheder.

4. Hvilke personoplysninger behandler vi, på hvilket grundlag og med hvilken begrundelse?

Nedenfor vises en oversigt over de typer af personoplysninger om dig, som vi behandler. Vi har også medtaget det formål, som vi bruger disse personoplysninger til og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis vi behandler dine personoplysninger på en væsentlig anderledes måde end anført nedenfor, vil vi informere dig om dette særskilt.

Besøgende til websted

Hvilken type af personoplysninger behandler vi?

Hvorfor behandler vi dine oplysninger?

Retsgrundlag

Browserhistorik og browserindstillinger såsom sider, der er besøgt, dato og klokkeslæt for besøget til webstedet og placering, IP-adresse og enhed, hvorfra der er søgt adgang til webstedet.

For at opretholde og forbedre vores websted og overvåge webstedets ydeevne og anvendelsen af vores websted, samt for at forbedre din browseroplevelse.

Legitime forretningsformål

Navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse

For at kontakte dig med en kommunikation, du har anmodet om eller når du sender en forespørgsel på en kontaktside på vores websted eller en anmodning om information.

Legitime forretningsformål

Online jobansøgningsformular, herunder curriculum vitae, kontaktoplysninger, såsom dit navn, din e-mailadresse, dit telefonnummer, adresse,

Til rekruttering af nye medarbejdere.

Samtykke

 

Kunde

Kunder kan være direkte kunder af PACCAR eller kunder af autoriserede forhandlere og importører (f.eks. DAF importører, DAF servicepartnere og TRP distributører af (reserve)dele, sidstnævnte i det omfang, PACCAR er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger om sådan en indirekte kunde.

Hvis din arbejdsgiver er en kunde, behandler vi en begrænset del af dine personoplysninger, fx dine kontaktoplysninger og din identifikation, fx for at administrere kontrakten, opbygge og vedligeholde kundeforhold og i forbindelse med service og support.

Type af personoplysninger

Formål

Retsgrundlag

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, køretøjets identifikationsnummer og, om nødvendigt, ID-nummer, kopi af ID, personnummer, bankkontonummer, finansielle oplysninger såsom kreditværdighed.

Forberedelse og opfyldelse af kontrakt om salg og levering af produkter og tjenesteydelser, herunder også online-køb i webshop

 

 

Opfyldelse af lovmæssige krav

Forpligtelser iht. kontrakt

 

 

 

 

 

 

Legitim interesse

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, køretøjets identifikationsnummer

For at opbygge og vedligeholde kundeforhold

 

For at informere dig om produkter og tjenesteydelser, der måtte have din interesse

 

Til markedsundersøgelses- og business intelligence formål

 

For deltagelse i loyalitetsprogrammer

 

For deltagelse i undersøgelser og uddannelser

Legitim interesse

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, køretøjets identifikationsnummer, køretøjets nummerplade.

Til service og support, nødhjælp på vejen, garanti, handlinger i marken og tilbagekaldskampagner.

Legitim interesse

 

 

 

 

Forretningspartnere såsom forhandlere/leverandører og øvrige samarbejdspartnere

Hvis din arbejdsgiver er en af PACCAR’s samarbejdspartnere, behandler vi en begrænset del af dine personoplysninger, fx dine kontaktoplysninger og din identifikation, fx for at administrere kontrakten, holde styr på uddannelsesdokumentation og give dig adgang til relevante IT-systemer.

Type af personoplysninger

Formål

Retsgrundlag

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, og om nødvendigt, Id-nummer, kopi af ID, personnummer, bankkontonummer, finansielle oplysninger såsom kreditværdighed.

Forberedelse og opfyldelse af ansættelseskontrakt med dig og/eller din arbejdsgiver, herunder også online-køb i webshop.

 

Opfyldelse af lovmæssige krav

Forpligtelser iht. kontrakt

 

 

 

 

Legitim interesse

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, bruger-id, browserhistorik og browserindstillinger såsom sider, der er besøgt, dato og klokkeslæt for besøget til webstedet og placering, IP-adresse og enhed, hvorfra der er søgt adgang til webstedet.

For at give adgang til IT-systemer, webshopper og webportaler.

Legitim interesse/forpligtelser iht. kontrakt

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

For at opbygge og vedligeholde kundeforhold

 

For at informere dig om produkter og tjenesteydelser, der måtte have din interesse

 

Til markedsundersøgelses- og business intelligence formål

 

For deltagelse i loyalitetsprogrammer

 

For deltagelse i undersøgelser, uddannelser og kvalitetsvurderinger

Legitim interesse

 

Chauffør

Hvis din arbejdsgiver indgår aftale med PACCAR om DAF Connect eller en anden datalogger, bliver dit køretøj overvåget på en afstand, fx for at indsamle data om dit køretøj. Selvom disse oplysninger er relateret til køretøjet og ikke til chaufføren, bliver disse oplysninger til personoplysninger, hvis chaufføren kan identificeres indirekte. Det er dog ikke vores hensigt.

Type af personoplysninger

Formål

Retsgrundlag

Køretøjets identifikationsnummer, køretøjets nummerplade, GPS-koordinater, dato og klokkeslæt, chaufførs-id.

For at analysere køretøjets ydeevne og optimere kvaliteten og opfyldelse af vores produkter og tjenesteydelser.

 

For at foretage fjerndiagnosticering og planlægning af reparationer og vedligeholdelse.

 

For at kunne levere nødhjælp på vejen, hvis der er anmodet om nødhjælp via ITS.

 

For at opfylde kontraktmæssige forpligtelser. 

Legitim interesse

Navn, e-mailadresse, adresse og telefonnummer.

For at lette din deltagelse i chaufførskonkurrencer.

Samtykke

 

Data fra offentlige kilder:

Bemærk, at vi også indsamler oplysninger fra (offentlige) kilder som kreditagenturer, handelskamre m.m.

 

Hvor længe opbevares dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger kun så længe, det er nødvendigt for de formål, som vi indsamlede oplysninger til, inden for de lovmæssige begrænsninger og vores egne interne politikker for opbevaring.

5. Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Vi deler dine personoplysninger med enheder, der er tilknyttet PACCAR, og som falder ind under de samme standarder for databeskyttelse. Foruden vores egne enheder deler vi også personoplysninger med nogle tredjeparter, som er opsummeret i næste afsnit.

Kategorier af parter, som vi deler personoplysninger med

Vi deler dine personoplysninger med følgende typer af organisationer:

Samarbejdspartnere såsom:

Autoriserede forhandlere
Leverandører
IT-leverandører
Tjenesteudbydere
Forsikringsselskaber
Økonomiske, skatte- eller juridiske rådgivere
og
Centralbanker
Revisorer
 

Sådan beskytter vi dine personoplysninger, når vi deler dem med parter, der ikke falder ind under EU's regler om beskyttelse af personoplysninger

Hvis vi deler personoplysninger med en organisation, som ikke falder ind under EU’s regler om beskyttelse af personoplysninger og heller ikke har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau fra Europa-Kommissionen, beskytter vi dine personoplysninger ved hjælp af Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser, som sikrer, at de parter, som vi deler dine personoplysninger med, overholder samme eller lignende standarder for databeskyttelse, som vi gør.

6. Sådan beskytter vi dine personoplysninger

Vi er meget omhyggelige, når det gælder om beskyttelse af tilgængeligheden og integriteten af dine personoplysninger. Vi har implementeret en række sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger. Vi implementerer fx adgangskontroller, bruger relevante sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte systemet og netværket som firewalls, programrettelser, samt beskytter bærbare enheder med passende adgangskoder.

7. Hvad er dine rettigheder?

Du har ret til en række rettigheder og du kan når som helst udøve disse rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger. Vi har udarbejdet en oversigt over disse rettigheder nedenfor, sammen med hvad rettighederne indebærer for dig. Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte dataprotectionofficer@daftrucks.com .

 

 

Ret til adgang til, berigtigelse og modtagelse af en kopi af dine personoplysninger

Det er vigtigt for os, at de personoplysninger vi har om dig, er korrekte, opdaterede, fuldstændige, relevante og ikke vildledende. For at sikre, at vi overholder denne forpligtelse, har du ret til når som helst at få adgang til dine personoplysninger, og berigtige eller opdatere dem.  På anmodning vil vi også stille en kopi af de personoplysninger, vi opbevarer om dig, til rådighed.

 

Ret til dataportabilitet

Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv, hvis vi har behandlet dine personoplysninger pga. følgende retsgrundlag:

Du har givet samtykke til at vi behandler dine personoplysninger til et formål, som vi har meddelt dig i forvejen; eller
Vi har behandlet dine personoplysninger for at kunne udarbejde vores ansættelseskontrakt med dig; eller
Vi har behandlet dine personoplysninger ved hjælp af automatiske midler (som fx profilering).
 

Ret til at få dine personoplysninger slettet

Du har ret til at anmode om at vi sletter dine personoplysninger, hvis:

Dine personoplysninger ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, som vi har indsamlet dem til; eller
Du trækker det samtykke, som du tidligere har givet os til behandling af dine personoplysninger, tilbage, og der er ikke et andet retsgrundlag for behandlingen af disse personoplysninger; eller
Du gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med PACCAR’s legitime interesser;
Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt; eller
Dine personoplysninger skal slettes for at overholde relevante retlige forpligtelser.
 

Hvis du vil få de personoplysninger, vi har om dig, slettet, skal du venligst meddele os det; derefter skal vi tage rimelige foranstaltninger for at imødekomme din anmodning i overensstemmelse med de lovmæssige krav.

Hvis de personoplysninger, som vi indsamler, ikke længere er nødvendige for noget formål og loven ikke kræver, at vi opbevarer dem, skal vi gøre vores yderste for at slette, destruere eller vedvarende anonymisere personoplysningerne.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis:

Du tror, at de personoplysninger, vi har om dig, ikke er nøjagtige; eller
Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt, men i stedet for at få dine personoplysninger slettet, foretrækker du, at vi begrænser behandlingen heraf; eller
Vi ikke længere har brug for dine personoplysninger til de formål, som vi har indsamlet dem til, men de er nødvendige for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares af dig; eller
Du har gjort indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger og venter på verifikationen, om dine interesser i forhold til denne indsigelse går forud for vigtige legitime grunde til behandling af dine oplysninger.
 

Hvis du ønsker at begrænse behandlingen af de personoplysninger, vi har om dig, skal du venligst meddele os det; derefter skal vi tage rimelige foranstaltninger for at imødekomme din anmodning i overensstemmelse med de lovmæssige krav.

 

Retten til at gøre indsigelse og tilbagetrække dit samtykke

Du har ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, hvis behandlingen er baseret på PACCAR’s legitime interesser (se afsnit 4 for en oversigt). Du har ret til når som helst at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage, hvis behandlingen er baseret på dit samtykke (se afsnit 4 for en oversigt).

 

Retten til at indgive klage til en tilsynsmyndighed

Du har ret til at indgive klage direkte til databeskyttelsesmyndigheden om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Når du klikker på linket nedenfor, vises en oversigt over de relevante myndigheder.

8. Cookies

Vi bruger cookies på dette website.