Warunki - PACCAR PARTS MAX CARD


1. Wprowadzenie

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas ważna. Chcemy, aby sposób, w jaki korzystamy z Twoich danych, był przejrzysty. W tym celu przygotowaliśmy niniejszą deklarację, dzięki której dowiesz się, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi.
 

W tej deklaracji informujemy Cię:
Jakie dane osobowe zbieramy;
W jakim celu ich używamy;
Jaką podstawą prawną mamy do ich używania;
O rodzajach stron, którym je udostępniamy;
Jak chronimy Twoje dane osobowe; oraz
Jakie masz prawa w stosunku do swoich danych osobowych.

Niniejsza deklaracja prywatności dotyczydanych osobowych zebranych przez podmioty PACCAR Holding B.V. i jej spółki zależne, w tym podmioty DAF, Leyland i podmioty PACCAR Financial. W każdym przypadku, gdy będziemy zbierać dane osobowe od Ciebie w innym kontekście niż na tej stronie internetowej, podamy, jeśli to konieczne, bardziej specyficzne informacje w uzupełnieniu do informacji w tej deklaracji.

Niniejsza deklaracja była po raz ostatni aktualizowana 20 lipca 2018 roku i będzie poddawana regularnie przeglądowi i aktualizacji.

Staraliśmy się, jak mogliśmy najlepiej, aby niniejsza deklaracja była możliwie jak najbardziej konkretna i kompletna. Prosimy nie wahać się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących tej deklaracji:

dataprotectionofficer@daftrucks.com

2. Nasze zobowiązanie wobec Twojej prywatności

Przywiązujemy szczególną wagę do traktowania Twoich danych osobowych z ostrożnością. Będziemy je wykorzystywać zgodnie z odpowiednimi standardami bezpieczeństwa i usuniemy je wtedy, gdy nie będziemy już ich potrzebować. Będziemy zbierać tylko te dane osobowe, których potrzebujemy do realizacji celów, o których Ciebie poinformowaliśmy. Będziemy także dbać o to, aby Twoje dane możliwie jak najbardziej prawdziwe i aktualne.

3. Kto odpowiada za Twoje dane osobowe?

Administratorami w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych są podmioty PACCAR Holding B.V. i jej spółki zależne. W punkcie 7 znajdziesz informacje kontaktowe w przypadku, gdybyś chciał/a skorzystać z przysługujących Ci praw dotyczących danych osobowych, które od Ciebie zebraliśmy. „PACCAR”, „my”, „nas” i “nasze” w tej deklaracji odnosi się do podmiotów i spółek zależnych PACCAR Holding B.V. takich jak podmioty DAF, Leyland i podmioty PACCAR Financial.

4. Jakie dane osobowe przetwarzamy, na jakiej podstawie i dlaczego?

Poniżej znajduje się przegląd rodzajów danych osobowych, które przetwarzamy. Podaliśmy także cel wykorzystania tych danych oraz podstawę prawną przetwarzania.

W przypadku przetwarzania Twoich danych w sposób zasadniczo inny niż podano poniżej poinformujemy Cię o tym oddzielnie.

Osoba odwiedzająca stronę internetową

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Powody przetwarzania Twoich danych

Podstawa prawna

Historia przeglądania i ustawienia przeglądarki np. odwiedzone strony, data i godzina odwiedzenia oraz lokalizacja, adres IP i urządzenie, z którego odwiedzono stronę

Utrzymywanie i ulepszanie naszej strony, jak również monitorowanie jej funkcjonowania, korzystania z niej oraz jej odbioru przez odwiedzających.

Uzasadniony interes biznesowy

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

Kontakt z Tobą w ramach komunikacji, o którą prosiłeś/aś. Jest to albo newsletter, albo odpowiedź na pytanie zadane poprzez stronę kontaktową w naszej witrynie lub prośbę o przesłanie informacji.

Uzasadniony interes biznesowy

Formularz rekrutacyjny online zawierający CV, informacje kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres.

Rekrutacja nowych pracowników.

Zgoda

 

Klient

Klientami mogą być albo bezpośredni klienci PACCAR, albo klienci autoryzowanych dealerów (np. importerzy DAF, dealerzy DAF, partnerzy serwisowi DAF i dystrybutorzy części TRP), ci drudzy w zakresie, w jakim PACCAR jest administratorem przetwarzania danych osobowych dla takiego pośredniego klienta.

W przypadku gdy Twój pracodawca jest klientem, przetwarzamy ograniczoną ilość Twoich danych osobowych, na przykład Twoje informacje kontaktowe i dane identyfikacyjne, w celu np. zarządzania umową, budowy i utrzymywania relacji z klientem oraz dla obsługi i wsparcia.

Rodzaj danych osobowych

Cel

Podstawa prawna

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) i, w razie potrzeby, numer dowodu tożsamości, kopia dowodu tożsamości, numer identyfikacji podatkowej, numer konta bankowego, dane finansowe jak np. rating kredytowy.

Przygotowanie i wykonanie umowy na sprzedaż i dostawę produktów i usług, w tym zakupy w sklepie internetowym

 

 

Spełnienie wymogów prawnych

Zobowiązanie umowne

 

 

 

 

 

 

Uzasadniony interes

Imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer identyfikacyjny pojazdu (VIN).

Budowa i utrzymywanie relacji z klientem

 

Informowanie o produktach i usługach, które mogą Cię zainteresować

 

Badanie rynku i analiza biznesowa

 

Udział w programach lojalnościowych

 

Udział w ankietach i szkoleniach

Uzasadniony interes

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), numer rejestracyjny pojazdu.

Obsługa i wsparcie, pomoc w razie awarii na drodze, gwarancja, działania w terenie i akcje serwisowe.

Uzasadniony interes

 

 

 

 

Partnerzy biznesowi np. dealerzy/dostawcy i inni partnerzy biznesowi

W przypadku gdy Twój pracodawca jest klientem biznesowym PACCAR, przetwarzamy ograniczoną ilość Twoich danych osobowych, na przykład Twoje informacje kontaktowe i dane identyfikacyjne, np. w celu zarządzania umową, śledzenia zapisów ze szkoleń i zapewnienia Ci dostępu do odpowiednich systemów informatycznych.

Rodzaj danych osobowych

Cel

Podstawa prawna

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i, w razie potrzeby, numer dowodu tożsamości, kopia dowodu tożsamości, numer identyfikacji podatkowej, numer konta bankowego, dane finansowe jak np. rating kredytowy.

Przygotowanie i wykonanie umowy z Tobą i/lub Twoim pracodawcą, w tym zakupy w sklepie internetowym.

 

Spełnienie wymogów prawnych

Zobowiązanie umowne

 

 

 

 

Uzasadniony interes

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, identyfikator użytkownika, historia przeglądania i ustawienia przeglądarki np. odwiedzone strony, data i godzina odwiedzenia oraz lokalizacja, adres IP i urządzenie, z którego odwiedzono stronę

Zapewnienie dostępu do systemów informatycznych, sklepów internetowych i portali.

Uzasadniony interes/zobowiązanie umowne

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.

Budowa i utrzymywanie relacji

 

Informowanie o produktach i usługach, które mogą Cię zainteresować

 

Badanie rynku i analiza biznesowa

 

Udział w programach lojalnościowych

 

Udział w ankietach, szkoleniach i ocenach jakości

Uzasadniony interes

 

Kierowca

W przypadku gdy Twój pracodawca zawrze umowę z PACCAR na DAF Connect lub inny rejestrator danych, Twój pojazd będzie zdalnie monitorowany np. w celu zbierania danych z Twojego pojazdu. Mimo że dane te dotyczą pojazdu raczej niż kierowcy, to stają się one danymi osobowymi w przypadku, gdybyś mogli pośrednio zidentyfikować kierowcę. Jednakże nie jest to naszym zamiarem.

Rodzaj danych osobowych

Cel

Podstawa prawna

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), numer rejestracyjny pojazdu, współrzędne GPS, data i godzina, identyfikator kierowcy.

Analiza funkcjonowania pojazdu oraz optymalizacja jakości i funkcjonowania naszych produktów i usług

 

Wykonywanie zdalnej diagnostyki i napraw oraz planowanie konserwacji

 

Zapewnienie pomocy w razie awarii na drodze w przypadku wezwania poprzez ITS.

 

Wypełnianie zobowiązań umownych. 

Uzasadniony interes

Imię i nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu

Ułatwienie Twojego udziału w konkursie jazdy.

Zgoda

 

Dane ze źródeł publicznych:

Prosimy mieć świadomość, że zbieramy również dane ze źródeł (publicznych) takich jak agencje kredytowe, izby handlowe itp.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do celów, do których je zebraliśmy, przez okres dozwolony prawem i określony naszymi wewnętrznymi politykami przechowywania danych.

5. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Udostępniamy informacje dotyczące Ciebie podmiotom powiązanym z PACCAR, które podlegają tym samym standardom ochrony danych. Oprócz naszych własnych podmiotów dane osobowe udostępniamy także stronom trzecim wymienionym w następnym paragrafie.

Kategorie stron, którym udostępniamy dane osobowe

Udostępniamy dane osobowe następującym rodzajom organizacji:
 

Partnerzy biznesowi jak np.:
autoryzowani dealerzy
dostawcy
dostawcy IT
dostawcy usług
firmy ubezpieczeniowe
doradcy finansowi, podatkowi lub prawni
i
banki centralne
auditorzy
 

Jak chronimy Twoje dane osobowe udostępniane stronom trzecim niepodlegającym europejskim zasadom ochrony danych

W przypadku udostępniania danych osobowych organizacji, która nie podlega europejskim zasadom ochrony danych ani nie otrzymała od Unii Europejskiej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, chronimy Twoje dane osobowe za pomocą standardowych klauzul umownych określonych przez Komisję Europejską, co gwarantuje, że strony, którym udostępniamy dane, stosują takie same lub podobne standardy ich ochrony jak my.

6. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Dbamy o ochronę dostępności, integralności i poufności Twoich danych osobowych. Wdrożyliśmy szereg środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony Twoich danych. Na przykład, wdrażamy kontrole dostępu, używamy odpowiednich środków bezpieczeństwa sieci i systemów takich jak firewalle, instalowanie poprawek i ochrona urządzeń przenośnych za pomocą odpowiednich haseł.

7. Jakie prawa Ci przysługują?

W sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe, przysługują Ci pewne prawa, z których możesz w każdej chwili skorzystać. Poniżej przedstawiamy przegląd tych praw wraz z ich znaczeniem dla Ciebie. Możesz skorzystać ze swoich praw poprzez kontakt z dataprotectionofficer@daftrucks.com .

 

 

Prawo do dostępu, poprawy i otrzymania kopii swoich danych osobowych

Ważne jest dla nas, aby posiadane przez nas dane osobowe dotyczące Ciebie były dokładne, aktualne, kompletne, stosowne i nie wprowadzały w błąd. Aby zapewnić wywiązanie się przez nas z tego zobowiązania, masz prawo do dostępu, poprawy lub aktualizacji swoich danych w każdym momencie. Na żądanie dostarczymy Ci także kopię posiadanych przez nas Twoich danych osobowych.

 

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli przetwarzaliśmy je w oparciu o następujące podstawy prawne:
otrzymaliśmy od Ciebie zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych do celu, o którym poinformowaliśmy Cię wcześniej; lub
przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe w celu ułatwienia umowy z Tobą; lub
przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe używając środków zautomatyzowanych (np. profilowania).

 

Prawo do usunięcia danych

Masz prawo zażądać, abyśmy usunęli Twoje dane, jeżeli:
Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, do których zostały zebrane; lub
wycofasz udzieloną nam wcześniej zgodę na przetwarzanie Twoich danych i nie ma żadnej innej podstawy prawnej do przetwarzania tych danych; lub
sprzeciwiasz się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych do uzasadnionych interesów PACCAR;
dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem; lub
usunięcie Twoich danych osobowych jest potrzebne w celu zastosowania się do odpowiednich wymogów prawnych.

 

Jeżeli chcesz, aby posiadane przez nas dane osobowe dotyczące Ciebie zostały usunięte, prosimy o poinformowanie nas o tym, a wówczas podejmiemy uzasadnione kroki, aby odpowiedzieć na Twój wniosek zgodnie z wymogami prawnymi.

Jeżeli zbierane przez nas dane osobowe nie są już potrzebne do jakiegokolwiek celu i nie mamy obowiązku prawnego ich przechowywania, zrobimy, co w naszej mocy, aby je usunąć, zniszczyć lub trwale zanonimizować.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli:
uważasz, że posiadane przez dane osobowe dotyczące Ciebie są dokładne; lub
dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem, lecz zamiast usunięcia danych wolisz zażądać od nas ograniczenia ich przetwarzania; lub
nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów, do których je zebraliśmy, lecz potrzebujesz tych danych w celu przedstawienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub
sprzeciwiłeś/aś się przetwarzaniu Twoich danych osobowych i oczekujesz na weryfikację tego, czy Twoje interesy związane z tym sprzeciwem przeważają podstawy prawne do przetwarzania Twoich danych.

 

Jeżeli chcesz ograniczyć przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, prosimy o poinformowanie nas o tym, a wówczas podejmiemy uzasadnione kroki, aby odpowiedzieć na Twój wniosek zgodnie z wymogami prawnymi.

 

Prawo do sprzeciwu lub wycofania zgody

Masz prawo sprzeciwić się w każdym momencie przetwarzaniu Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się w oparciu o uzasadnione interesy PACCAR (zob. przegląd w punkcie 4). Masz prawo wycofać w każdej chwili zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę (zob. przegląd w punkcie 4).

 

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wnieść skargę bezpośrednio do organu ochrony danych odnośnie do tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe.

8. Plik cookie

Używamy plików cookie na tej stronie.